: 0 sản phẩm
>> Xem giỏ hàng
   Giới thiệu
   Tin mới
Một ngày nữa sẽ áp dụng TT52/2012
Một số báo cáo cần thực hiện của công ty khi áp dụng thông tư 52/2012 TT-BTC (K...

Quy định mới về công bố thông tin
Theo TT 52/2012 của BTC, kể từ ngày 1/6/2012 các doanh nghiệp sẽ công bố thông ...

Chương trình Đại hội cổ đông công ty tháng 04 năm 2012
Chương trình Đại hội cổ đông công ty tháng 04 năm 2012

Báo cáo kiểm toán 2009
Kính gửi quý khách hàng báo cáo kiểm toán của công ty năm 2009
   Thống kê
Số lượt truy cập:20234
Số người trực tuyến:5
Một ngày nữa sẽ áp dụng TT52/2012

Một số báo cáo cần thực hiện của công ty khi áp dụng thông tư 52/2012 TT-BTC (Kể từ ngày 1/6/2012)

Ngày 20/1: Ngày cuối cùng nộp BCTC quý 4 (Lợi nhuận so với cùng kỳ biến động 10% trở lên hoặc lỗ phải giải trình)

Ngày 30/1: Ngày cuối cùng nộp báo cáo về tình hình quản trị công ty.

Ngày 31/3: Ngày cuối nộp BCTC năm kiểm toán (nộp kèm Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng)

Ngày 20/4: Ngày cuối cùng nộp BCTC quý 1

Ngày 20/7: Ngày cuối cùng nộp BCTC quý 2 (Lợi nhuận so với cùng kỳ biến động 10% trở lên hoặc lỗ phải giải trình)

Ngày 30/7: Ngày cuối cùng nộp Báo cáo về tình hình quản trị.

Ngày 20/10: Ngày cuối cùng nộp BCTC quý 3 (Lợi nhuận so với cùng kỳ biến động 10% trở lên hoặc lỗ phải giải trình)

Ngoài ra khi có sự thay đổi thông tin về Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, KTT, Cổ đông lớn,.. công ty cần làm các báo cáo liên quan.

Các tin khác