: 0 sản phẩm
>> Xem giỏ hàng
   Giới thiệu
   Tin mới
Một ngày nữa sẽ áp dụng TT52/2012
Một số báo cáo cần thực hiện của công ty khi áp dụng thông tư 52/2012 TT-BTC (K...

Quy định mới về công bố thông tin
Theo TT 52/2012 của BTC, kể từ ngày 1/6/2012 các doanh nghiệp sẽ công bố thông ...

Chương trình Đại hội cổ đông công ty tháng 04 năm 2012
Chương trình Đại hội cổ đông công ty tháng 04 năm 2012

Báo cáo kiểm toán 2009
Kính gửi quý khách hàng báo cáo kiểm toán của công ty năm 2009
   Thống kê
Số lượt truy cập:20234
Số người trực tuyến:5
Cơ cấu bộ máy lãnh đạo
Người đại diện theo pháp luật Dương Văn Sửu
Người đại diện công bố thông tin Nguyễn Văn Thái
Hội đồng quản trị 1. Dương Văn Sửu - Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ.
2. Nguyễn Thị Dung - Ủy viên HĐQT.
3. Phạm Văn Luyện - Ủy viên HĐQT.
4. Tạ Thị Minh Phương - Ủy viên HĐQT.
5. Nguyễn Thi Miên - Ủy viên HĐQT – kiêm KTT.
Ban giám Đốc 1. Dương Văn Sửu - Giám đốc công ty.
2.
3.
Ban kiểm soát: 1. Trần Cao Khương - Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Phạm Thi Yên - Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Lưu Văn Lấu - Thành viên Ban Kiểm soát.